Diagnoskod.se - Blixtsnabb access till ICD-10-SE

H00-H59

Sjukdomar i ögat och närliggande organ
H00-H06
Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla
H10-H13
Sjukdomar i bindehinnan
H15-H22
Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen
H25-H28
Sjukdomar i linsen
H30-H36
Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan
H40-H42
Glaukom (grön starr)
H43-H45
Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben
H46-H48
Sjukdomar i synnerven och synbanorna
H49-H52
Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion
H53-H54
Synstörningar och blindhet
H55-H59
Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ

Sökresultat

Ingen sökning gjord ännu